Výběrová řízení

Výběrová řízení vyhlašovaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

logo

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, PROGRAM ÚSPORY  ENERGIE, VÝZVA VI – Energetické úspory ve společnosti FOSAN s.r.o.,

název veřejné zakázky:                 

REKONSTRUKCE OBJEKTU Č. EV. 1539 NA PARC. Č. ST. 178/1 V K. Ú. ALEXOVICE, registrační číslo projektu- CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0024984

 výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce montážní haly a administrativní budovy dle projektové dokumentace a energetického posudku  bude vyhlášeno  počátkem  roku 2022

2. Digitální transformace společnosti FOSAN s.r.o.; r.č.p.CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024385 výběrové řízení na dodavatele:                                                                                                                a)ohraňovacího lisu   

b)děrovacího lisu

Výběr dodavatele na pořízení děrovacího a ohraňovacího lisu pro společnost FOSAN s.r.o. byla uveřejněna na profilu zadavatele:  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/fosan-s-r-o-2

Zároveň byl odkaz na zakázku také zveřejněn na stránkách Agentury API (agentura pro podnikání a inovace – správce dotačního programu): https://zakazky.agentura-api.org/