Azərbaycan mostbet az casino

Dotační program EU

PROJETKY REALIZOVANÉ V RÁMCI DOTAČNÍHO PROGRAM EU:

– DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE SPOLEČNOSTI
FOSAN S.R.O.


– VÝVOJ VYBAVENÍ SANITNÍ ZÁSTAVBY PRO SILNIČNÍ
AMBULANCE VE SPOLEČNOSTI FOSAN S.R.O.


Energetické úspory ve společnosti FOSAN s.r.o..


V roce 2020 byla firmě Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytnuta dotace na realizaci projektu:

Vzdělávání zaměstnanců FOSAN s.r.o.
CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012539

Cílem projektu je zvýšit formou podnikového vzdělávání úroveň znalostí, dovedností a zejména klíčových kompetencí pracovníků žadatele – FOSAN s.r.o.