Přání do nového roku

Publikoval Skokan v

Vážení zákazníci a obchodní partneři blížíme se ke konci roku 2020. Pro nás všechny to bylo náročné období jak po stránce pracovní, tak osobní.

Tímto bychom vám chtěli poděkovat.

Přejeme vám veselé Vánoce, děkujeme vám za veškerou podporu, spolupráci a důvěru, kterou jste do nás po celý rok 2020 vložili. Za to vše v roce 2020 vám velmi děkujeme a doufáme, že příští rok může být lepší.

Šťastný rok 2021!


Dear customers and business partners we are approaching the end of 2020. For all of us it was a difficult period both in terms of employment and personal.

With this we would like to thank you.

We wish you a Merry Christmas, thank you for all the support, collaboration and trust that you

have deposited in us all this 2020.

For all this, thank you very much for this 2020 and we hope that next year will be better.

 

Happy 2021!

Kategorie: Novinky